آخرین خبرها

محمدعقیل شیهک زهی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در جاسک به خدمات بهداشتی و درمانی در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: مردم نجیب و مسئولان پرتلاش شهرستان جاسک زمینه حضور و ماندگاری پزشکان متخصص را در شهرستان جاسک فراهم آورند.

ساعت کاری برای پزشکان پرتلاش درمانگاه جاسک کهنه معنا ندارد

امام جمعه اهل سنت جاسک با اشاره به خدمات رسانی درمانگاه های بهداشتی درمانی مستقر در روستاها تصریح کرد: ساعت کاری برای پزشکان...

تبلیغات